เอกสาร/สิ่งพิมพ์

ลำดับ ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ปีพ.ศ.
1 The Forest Regeneration after Gregarious Flowering of Bamboo (Cephalostachyum pergracile) at Mae K Dokrak Marod, Veerasak Neumrat, Samroeng Panuthai,Tanaka Hiroshi and Pongsak Sahunalu 2545
2 2011. Cayratia emarginata (Vitaceae), a new species from Thailand and Vietnam. Blumea 56: 16-17. Trias-Blasi, A, J. A. N. Parnell, K. Chayamarit and A. Teerawatananon 2011
3 2011. Phylogenetics of the grass subfamily Panicoideae (Poaceae): based on chloroplast and nuclear (Poaceae): based on chloroplast and nuclear DNA sequences. Telopea 13 (1-2): 115-142. Teerawatananon, A, S. W. L. Jacobs, and T. R. Hodkinson 2011
4 2011. Arundinella kerrii and Dimeria kerrii, Two New Endemic Species from Thailand (Poaceae, Panicoi Teerawatananon, A, S. Sungkaew and T. R. Hodkinson 2011
5 2010. A synopsis of Thai Apocopis Nees (Poaceae, Panicoideae). Thai Forest Bulletin (Botany) 38: 1 Teerawatananon, A, S. Sungkaew, V. Boontia and T. R. Hodkinson 2010
6 ไม้เลื้อยประดับ. สำนักพิมพ์บ้านและสวน. 343 น. Climber (in Thai). Amarin printing and publicshing pub วีรญา บุญเตี้ย และอัจฉรา ตีระวัฒนานนท์
7 2009. A new species of Arundinella Raddi (Poaceae, Arundinelleae) from south-eastern Thailand. Kew Teerawatananon, A., S. Sungkaew and T. R. Hodkinson